radiacinės saugos normos

radiacinės saugos normos
radiacinės saugos normos statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Higienos normos, kurios nustato žmonių radiacinės saugos reikalavimus, veikiant visoms gamtinės ir dirbtinės jonizuojančiosios spinduliuotės rūšims, ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių saugumo reikalavimus. Atskirai nustatytos radiacinės saugos normos darbuotojams (žmonėms, nuolat arba laikinai dirbantiems su radioaktyviosiomis medžiagomis – radiologams, rentgenologams, AE darbuotojams ir kt.) ir gyventojams. Darbuotojų (profesinė) apšvita neturi viršyti 50 mSv metinės efektinės dozės su sąlyga, kad per 5 iš eilės metus vidutinė dozė nebus didesnė negu 20 mSv per metus; asmenų nuo 16 iki 18 metų amžiaus profesinė apšvita turi būti ne didesnė negu 6 mSv metinės efektinės dozės; likviduojant avariją, gauta apšvitos dozė neturi viršyti 100 mSv, o gelbėjant žmonių gyvybę – 500 mSv. Gyventojų apšvita neturi viršyti 5 mSv metinės efektinės dozės su sąlyga, kad per 5 iš eilės metus vidutinė dozė nebus didesnė kaip 1 mSv per metus. Branduolinių smūgių atvejais nustatyti 3 radiacinės rizikos lygiai: nereikšminga rizika – 50 cGy (rd), vidutinė rizika – 70 cGy (rd), kritinė rizika – 150 cGy (rd). atitikmenys: angl. Standarts of Radiation Safety rus. нормы радиационной безопасности

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • radiacinės apsaugos veikmens priemonės — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Veiksmai, kurių turi būti imamasi gyventojų apšvitai išvengti arba apšvitos dozėms sumažinti avarinės arba lėtinės apšvitos atveju. Radiacinės apsaugos veikmens priemonės yra šios: ↑… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • Standarts of Radiation Safety — radiacinės saugos normos statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Higienos normos, kurios nustato žmonių radiacinės saugos reikalavimus, veikiant visoms gamtinės ir dirbtinės jonizuojančiosios spinduliuotės rūšims, ir… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • нормы радиационной безопасности — radiacinės saugos normos statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Higienos normos, kurios nustato žmonių radiacinės saugos reikalavimus, veikiant visoms gamtinės ir dirbtinės jonizuojančiosios spinduliuotės rūšims, ir… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • radiation intervention measures — radiacinės apsaugos veikmens priemonės statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Veiksmai, kurių turi būti imamasi gyventojų apšvitai išvengti arba apšvitos dozėms sumažinti avarinės arba lėtinės apšvitos atveju. Radiacinės… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • мероприятия радиационной безопасности — radiacinės apsaugos veikmens priemonės statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Veiksmai, kurių turi būti imamasi gyventojų apšvitai išvengti arba apšvitos dozėms sumažinti avarinės arba lėtinės apšvitos atveju. Radiacinės… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • radiacinė sauga — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Visuma teisinių, techninių, technologinių, statybos, higienos bei darbų saugos, aplinkos apsaugos normų, taisyklių ir priemonių, kuriomis užtikrinama žmonių ir aplinkos apsauga nuo… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • radiation protection — radiacinė sauga statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Visuma teisinių, techninių, technologinių, statybos, higienos bei darbų saugos, aplinkos apsaugos normų, taisyklių ir priemonių, kuriomis užtikrinama žmonių ir aplinkos… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • радиационная защита — radiacinė sauga statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Visuma teisinių, techninių, technologinių, statybos, higienos bei darbų saugos, aplinkos apsaugos normų, taisyklių ir priemonių, kuriomis užtikrinama žmonių ir aplinkos… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • slenkstinė apšvitos dozė — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Dozė, kurios negalima viršyti tam tikrai žmonių grupei per tam tikrą laiką. Slenkstinę apšvitos dozę nustato „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ (Lietuvos higienos norma HN 73 –… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • threshold ionizing radiation dose — slenkstinė apšvitos dozė statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Dozė, kurios negalima viršyti tam tikrai žmonių grupei per tam tikrą laiką. Slenkstinę apšvitos dozę nustato „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ (Lietuvos… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”